Aktualności

2012-07-02

Projekt "Zakup innowacyjnej linii do produkcji cukierniczej poszerzającej asortyment ZPC FLIS"

UE2016

Firma ZPC Flis Sp. J realizuje projekt w ramach działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt nr : RPMA.01.05.00-14-024/11-00 " Zakup innowacyjnej linii do produkcji cukierniczej poszerzającej asortyment ZPC FLIS"

 UE 20131

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu